+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Ботевград

В гр. Ботевград се осъществява обучение по специалността “Приложна електронна и компютърна техника”.

бул. „България” № 31
тел.: 0723 66 184, 0723 60 129