+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Казанлък

В гр. Казанлък се осъществява обучение по специалността “Технология на машиностроенето”.

Технически колеж – Казанлък
Учебен отдел и Канцелария
ул. „Райко Даскалов” №24
тел.: 0896 938 686