+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Козлодуй

В гр. Козлодуй се осъществява обучение по специалността “Промишлена топлоенергетика”.

Професионална гимназия по ядрена енергетика “Игор Курчатов”
етаж 3, каб. 306
тел.: 0973 83 575