+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

ПРИЕМ 2020/2021

КОЛЕЖЪТ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА и ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ КАЗАНЛЪК

ОБЯВЯВАТ

ПРИЕМ на СТУДЕНТИ

за учебната 2020/2021 г. (държавна поръчка)

по специалности:

Промишлена топлоенергетика – гр. София  и гр. Козлодуй

Електроенергетика – производство и разпределение – гр. София

Приложна електронна и компютърна техника– гр. Ботевград

Технология на машиностроенето – гр. Казанлък

Форми на обучение: Редовна-удължен семестър

Занятията са “без откъсване от производството” – събота и неделя  + до 2 пъти годишно по една/две седмици


Завършилите колежите придобиват диплома за висше образование с ОКС „Професионален бакалавър” и могат да продължат обучените си за ОКС “Магистър”


По-важни дати:

05.06.2020 – 25.08.2020: Подаване на документи

26.08.2020: Кандидат – студентски изпит

27.08.2020: Обявяване на резултатите от изпита

28.08.2020: Обявяване на първо класиране

31.08.2020 – 04.09.2020: Записване на приетите студенти или потвърждаване на участието за второ класиране

08.09.2020: Обявяване на второ класиране

09.09.2020 – 14.09.2020: Записване на приетите студенти от второто класиране


Документи за кандидатстване се приемат: по електронен път или на място в базите на КЕЕ и ТКК

Кандидат-студентите подават/ изпращат на e-mail: info@tu-college.com:

  1. Заявление за кандидатстване (за КЕЕ или за ТКК) – попълнено и подписано от кандидата (сканирано копие при подаване на документите по електронен път)
  2. Оригинал на дипломата за средно образование и приложението към нея (сканирано копие при подаване на документите по електронен път)
  3. Документ за внесена такса за кандидатстване от 30.00 лв. (сканирано копие при подаване на документите по електронен път)

При подаване на документите за кандидатстване по електронен път, кандидатът получава на електронната си поща входящ номер до 24 часа