+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

София

В гр. София са обособени три звена, разположени в три отделни сгради – администрация, учебен отдел и учебни зали.

В базата се изучават специалностите “Промишлена топлоенергетика” и “Електроенергетика – производство и разпределение”


Администрация
бул. „Св. Кл. Охридски” № 8
Учебен блок 2, кабинет № 2307 Б
тел.: 02 965 36 43; 02 965 23 51


Отдел студенти
бул. „Св. Кл. Охридски” № 8
Учебен блок 12, кабинет № 12118
тел.: 02 965 36 43; 02 965 23 51


Учебен корпус
ж.к. Студентски град,
бл. 16
ниско тяло