+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

СТИПЕНДИЯ НА РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

За стипендията могат да кандидатстват студенти на ТУ- София, записани в редовна форма на обучение (в т.ч. и от Филиала в гр. Пловдив, „Факултет и Колеж“ – гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж – гр. Казанлък).
Стипендията е на стойност 1000 лева.

Условията за кандидатстване ще намерите на: https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-na-rektora-na-tehnicheskiya-universitet-sofiya.html