+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Новини

Начало на учебната 2022-2023 година

Официалното откриване на учебната 2022-2023 година в Технически колеж – София ще се проведе на 08.10.2022 г. от 10:30 часа във фоайето на 12 учебен блок на Технически университет – София.

Преобразуване на КЕЕ и ТКК

С Постановление на Министерски съвет №136 от 23.06.2022 г. Обединен технически колеж (преименуван като Колеж по енергетика и електроника) и Технически колеж – гр. Казанлък се преобразуват в ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ, В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Кариерно ориентиране на студенти по проект ИННОТЕХ ПРО

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Техническият университет – София набира студенти, които да се включат за обучение по дейност WP 3.3 – Студентски клуб за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност.…
Read more

Мобилност по проект ИННОТЕХ ПРО

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Технически университет набира: I. Студенти за 3-месечна изходяща мобилност с цел обучение в  Tecnical University of Cluj – Napoca, Rumania Целта е да се осигури интердисциплинарност на обучението, придобиване на…
Read more

Начало на учебната година 2021-2022

Учебната година за първи курс на КЕЕ-София ще бъде открита на 02.10.2021 година от 10:00 часа в блок 12 на ТУ-СОФИЯ. Всички групи от КЕЕ и ТКК започват обучението си съгласно седмичните разписи.

Кандидати за народни представители от ГЕРБ посетиха Технически колеж – Казанлък

“Техническият колеж в Казанлък беше наша кауза, която днес е факт. В него вече четири години се обучават кадри за машиностроителния бизнес в града ни”, заяви при посещението си в учебното заведение ИЛИАНА ЖЕКОВА – кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ 2️⃣8️⃣✅ в Казанлък. Жекова, заедно с водача на листата в лицето на…
Read more

СТИПЕНДИЯ НА РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

За стипендията могат да кандидатстват студенти на ТУ- София, записани в редовна форма на обучение (в т.ч. и от Филиала в гр. Пловдив, „Факултет и Колеж“ – гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж – гр. Казанлък). Стипендията е на стойност 1000 лева. Условията за кандидатстване ще намерите на: https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-na-rektora-na-tehnicheskiya-universitet-sofiya.html

Заплащане на поправителни изпити

Съгласно Заповед 4173/14.12.2020 на Ректора на ТУ-София, за явяването на поправителен изпит след три неуспешни явявания се заплаща такса в размер от 30 лв.

Млади учени и постдокторанти

Желаещите да кандидатстват в третата фаза на проекта за млади учени и постдокторанти е необходимо да попълнят и изпратят  ФОРМУЛЯР за кандидатстване, като представят в допълнение и доказателствен материал, съгласно насоките във формуляра. Крайният срок за изпращане на докуметите е 05.02.2021 г. Преглед и оценка на подадените заявления се извършва съгласно утвърдена МЕТОДОЛОГИЯ от структурна…
Read more

Онлайн семинар на тема: „Запознайте се с продуктите на Autodesk за машинно проектиране и производство, за да бъдете конкурентни инженери“

На 1 декември 2020 г. (вторник) от 13:00 часа фирма КАД Пойнт ЕООД – Златен Партньор на Autodesk в България, ще проведе специализиран онлайн семинар за образованието на тема: „Запознайте се с продуктите на Autodesk за машинно проектиране и производство, за да бъдете конкурентни инженери“ Безплатни лицензи за студенти и преподаватели