+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Новини

Начало на учебната 2023-2024 година

Официалното откриване на учебната 2023-2024 година в Технически колеж – София ще се проведе: В София: на 07.10.2023 г. от 10:30 часа във фоайето на 12 учебен блок на Технически университет – София. В Козлодуй: на 07.10.2023 г. от 10:00 в зала 215 в ПГЯЕ.

„Арсенал“ е двигателят на Колежа

– Проф. Ганев, пет години по-късно оправда ли надеждите предизвикателството Технически колеж в Казанлък? Какво се свърши, какво предстои? – Наистина, изминаха вече пет години от началото на учебните занятия в Техническия колеж в Казанлък. Но тези години не могат да бъдат определени като едно спокойно начало. Спомняте си– започнахме без сграда, без персонал. Постановлението…
Read more

Начало на учебната 2022-2023 година

Официалното откриване на учебната 2022-2023 година в Технически колеж – София ще се проведе на 08.10.2022 г. от 10:30 часа във фоайето на 12 учебен блок на Технически университет – София.

Преобразуване на КЕЕ и ТКК

С Постановление на Министерски съвет №136 от 23.06.2022 г. Обединен технически колеж (преименуван като Колеж по енергетика и електроника) и Технически колеж – гр. Казанлък се преобразуват в ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ, В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Начало на учебната година 2021-2022

Учебната година за първи курс на КЕЕ-София ще бъде открита на 02.10.2021 година от 10:00 часа в блок 12 на ТУ-СОФИЯ. Всички групи от КЕЕ и ТКК започват обучението си съгласно седмичните разписи.

Кандидати за народни представители от ГЕРБ посетиха Технически колеж – Казанлък

“Техническият колеж в Казанлък беше наша кауза, която днес е факт. В него вече четири години се обучават кадри за машиностроителния бизнес в града ни”, заяви при посещението си в учебното заведение ИЛИАНА ЖЕКОВА – кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ 2️⃣8️⃣✅ в Казанлък. Жекова, заедно с водача на листата в лицето на…
Read more

СТИПЕНДИЯ НА РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

За стипендията могат да кандидатстват студенти на ТУ- София, записани в редовна форма на обучение (в т.ч. и от Филиала в гр. Пловдив, „Факултет и Колеж“ – гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж – гр. Казанлък). Стипендията е на стойност 1000 лева. Условията за кандидатстване ще намерите на: https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-na-rektora-na-tehnicheskiya-universitet-sofiya.html

Заплащане на поправителни изпити

Съгласно Заповед 4173/14.12.2020 на Ректора на ТУ-София, за явяването на поправителен изпит след три неуспешни явявания се заплаща такса в размер от 30 лв.

Млади учени и постдокторанти

Желаещите да кандидатстват в третата фаза на проекта за млади учени и постдокторанти е необходимо да попълнят и изпратят  ФОРМУЛЯР за кандидатстване, като представят в допълнение и доказателствен материал, съгласно насоките във формуляра. Крайният срок за изпращане на докуметите е 05.02.2021 г. Преглед и оценка на подадените заявления се извършва съгласно утвърдена МЕТОДОЛОГИЯ от структурна…
Read more

Класиране за стипендии за зимен семестър 2020-2021 (ТКК)

СТУДЕНТИТЕ, КЛАСИРАНИ ПО Т.1 И 1А, СА ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ ЗА М.ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2020 г. ОСТАНАЛИТЕ СТИПЕНДИИ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ 12.2020 Г.