+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

ТМ-2023

Класирани кандидатстуденти за обучение в специалност „Технология на машиностроенето“,
учебна база в гр. Казанлък

държавна поръчка

За записване е необходимо да предоставят: 

1. Копие на диплома за средно образование и приложенията към нея (оригинал за проверка на място при записване). Копие на диплома за предходно висше образование.

2. Два броя снимки в паспортен формат.

3. Платежно нареждане за заплатена семестриална такса в размер на 500 лв. Семестриалната такса се заплаща само по банков път на:

Име на получателя: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ при ТУ-СОФИЯ

IBAN: BG39UNCR70003125005688

BIC: UNCRBGSF

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Основание за плащане: “Семестриална такса”

Задължено лице: Трите имена на студента

ЕГН: ЕГН на студента

4. По желание на кандидат-студента, може да се закупи студентска книжка на цена от 5 лв. (не е задължителна за периода на следване, но се използва за удостоверяване на студентското състояние пред различни администрации).

Входящ номерДатаПостигнат максимален бал
122125.08.202326.22
117421.08.202326.20
109814.07.202324.58
120823.08.202322.50
122525.08.202322.35
121325.08.202320.92
114504.08.202320.37
120123.08.202320.00
102614.06.202319.49
103620.06.202319.20
119523.08.202318.70
118121.08.202318.40
113801.08.202318.35
111724.07.202318.16
113701.08.202317.81
111825.07.202317.79
122425.08.202317.53
119223.08.202316.33
109613.07.202316.30
103720.06.202315.77
102109.06.202315.71
111926.07.202315.66
102512.06.202314.40
105022.06.202314.40
106528.06.202314.40
108205.07.202314.40
115310.08.202314.40