+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Технически колеж - София
при Технически университет - София

СТАНИ СТУДЕНТ

подробна информация за приема в Технически колеж - София

АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Тригодишно обучение за придобиване на ОКС "Професионален бакалавър", провеждано от висококвалифицирани преподаватели с научен и практически опит

УДЪЛЖЕН СЕМЕСТЪР

Обучението в редовна форма с удължен семестър дава  възможност на работещи студенти да участват пълноценно в учебния процес

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

Всички учебни материали са достъпни като електронни ресурси, което позволява самоподготовка по всяко време и на всяко място

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите студенти могат да работят като търсени технически специалисти или да продължат обучението си в ОКС "Магистър"

Нашите специалности

В Технически колеж - София се предлага обучение по четири специалности за придобиване на висше образование с ОКС "Професионален бакалавър" от област на висшето образование "Технически науки"

Промишлена топлоенергетика

гр. София и
гр. Козлодуй

Електроенергетика - производство и разпределение

гр. София

Приложна електронна и
компютърна техника

гр. Ботевград

Технология
на
машиностроенето

гр. Казанлък

Нашите бази

Нашите специалности ще откриете в учебни бази, разположени в четири града, в съответствие с нуждите на индустрията и пазара на труда

София

Технически университет - София
бул. „Св. Кл. Охридски” № 8
Учебен блок 2, кабинет № 2307Б
тел.: 02 965 36 43

Ботевград

бул. „България” № 31
тел.: 0723 66 184

Козлодуй

Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов"
етаж 3, каб. 306
тел.: 0973 83 575

Казанлък

ул. „Райко Даскалов” №24
тел.: 0896 938 686

Новини

Бъдете винаги информирани за всичко, свързано с обучението и студентския живот

Начало на учебната 2023-2024 година

Официалното откриване на учебната 2023-2024 година в Технически колеж – София ще се проведе: В София: на 07.10.2023 г. от 10:30 часа във фоайето на 12 учебен блок на Технически[…]

Read more

„Арсенал“ е двигателят на Колежа

– Проф. Ганев, пет години по-късно оправда ли надеждите предизвикателството Технически колеж в Казанлък? Какво се свърши, какво предстои? – Наистина, изминаха вече пет години от началото на учебните занятия[…]

Read more

Начало на учебната 2022-2023 година

Официалното откриване на учебната 2022-2023 година в Технически колеж – София ще се проведе на 08.10.2022 г. от 10:30 часа във фоайето на 12 учебен блок на Технически университет -[…]

Read more

Преобразуване на КЕЕ и ТКК

С Постановление на Министерски съвет №136 от 23.06.2022 г. Обединен технически колеж (преименуван като Колеж по енергетика и електроника) и Технически колеж – гр. Казанлък се преобразуват в ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ[…]

Read more

Свържи се с нас

Тук можете да се свържете с нас за всякакви въпроси, коментари и препоръки