+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Колеж по енергетика и електроника
Технически колеж - Казанлък

СТАНИ СТУДЕНТ

подробна информация за приема в колежите при ТУ-София

АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Тригодишно обучение за придобиване на ОКС "Професионален бакалавър", провеждано от висококвалифицирани преподаватели с научен и практически опит

УДЪЛЖЕН СЕМЕСТЪР

Обучението в редовна форма с удължен семестър дава  възможност на работещи студенти да участват пълноценно в учебния процес

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

Всички учебни материали са достъпни като електронни ресурси, което позволява самоподготовка по всяко време и на всяко място

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите студенти могат да работят като търсени технически специалисти или да продължат обучението си в ОКС "Магистър"

Нашите специалности

В Колеж по енергетика и електроника и в Технически колеж - Казанлък към Технически университет - София се предлага обучение по четири специалности за придобиване на висше образование с ОКС "Професионален бакалавър" от област на висшето образование "Технически науки"

Промишлена топлоенергетика

гр. София и
гр. Козлодуй

Електроенергетика - производство и разпределение

гр. София

Приложна електронна и
компютърна техника

гр. Ботевград

Технология
на
машиностроенето

гр. Казанлък

Нашите бази

Нашите специалности ще откриете в учебни бази, разположени в четири града, в съответствие с нуждите на индустрията и пазара на труда

София

Технически университет - София
бул. „Св. Кл. Охридски” № 8
Учебен блок 2, кабинет № 2307Б
тел.: 02 965 36 43

Ботевград

бул. „България” № 31
тел.: 0723 66 184

Козлодуй

Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов"
етаж 3, каб. 306
тел.: 0973 83 575

Казанлък

ул. „Райко Даскалов” №24
тел.: 0896 938 686

Новини

Бъдете винаги информирани за всичко, свързано с обучението и студентския живот

Кариерно ориентиране на студенти по проект ИННОТЕХ ПРО

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”,[…]

Read more

Мобилност по проект ИННОТЕХ ПРО

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Технически[…]

Read more

Начало на учебната година 2021-2022

Учебната година за първи курс на КЕЕ-София ще бъде открита на 02.10.2021 година от 10:00 часа в блок 12 на ТУ-СОФИЯ. Всички групи от КЕЕ и ТКК започват обучението си[…]

Read more

Кандидати за народни представители от ГЕРБ посетиха Технически колеж – Казанлък

“Техническият колеж в Казанлък беше наша кауза, която днес е факт. В него вече четири години се обучават кадри за машиностроителния бизнес в града ни”, заяви при посещението си в[…]

Read more

Свържи се с нас

Тук можете да се свържете с нас за всякакви въпроси, коментари и препоръки