+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Прием


КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА и ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК

при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ОБЯВЯВАТ ПРИЕМ на СТУДЕНТИ за учебната 2021/2022 г. по специалности:

Промишлена топлоенергетика – гр. София и гр. Козлодуй

Електроенергетика – производство и разпределение – гр. София

Приложна електронна и компютърна техника– гр. Ботевград

Технология на машиностроенето – гр. Казанлък

Форма на обучение: Редовна-удължен семестър, занятия “без откъсване от производството

Попълнено заявление и копие от платежен документ за кандидатстване може да изпращате на
info@tu-college.com или на място в бази София, Ботевград, Козлодуй, Казанлък

Такса за кандидатстване: 40.00 лв.

Срок за подаване на документите: 24.08.2021


КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ИЗТЕГЛИ Заявление

Платежното нареждане се попълва по следния начин:


Име на получателя: КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГИТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

IBAN: BG79UNCR96603107052915

BIC: UNCRBGSF

БАНКА: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

Основание за плащане: “Кандидатстане в КЕЕ”

Задължено лице: Трите имена на кандидат – студента

ЕГН: ЕГН на кандидат-студента

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ КАЗАНЛЪК

ИЗТЕГЛИ Заявление

Платежното нареждане се попълва по следния начин:


Име на получателя:ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК

IBAN: BG65RZBB91553112020511, 

BIC: RZBBBGSF

БАНКА: РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

Основание за плащане: “Кандидатстване в ТКК”

Задължено лице: Трите имена на кандидат – студента

ЕГН: ЕГН на кандидат-студента