+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Прием


ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ
при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ОБЯВЯВА ПРИЕМ на СТУДЕНТИ за учебната 2022/2023 г. по специалности:

Промишлена топлоенергетика – гр. София и гр. Козлодуй

Електроенергетика – производство и разпределение – гр. София

Приложна електронна и компютърна техника– гр. Ботевград

Технология на машиностроенето – гр. Казанлък

Форма на обучение: Редовна-удължен семестър, занятия “без откъсване от производството

Попълнено заявление, копие от диплома за завършено средно образование и приложението към нея (оригиналът се представя при записването) и копие от платежен документ за заплатена такса за кандидатстване може да изпращате на info@tu-college.com или да подадете на място в базите в София, Ботевград, Козлодуй и Казанлък

Такса за кандидатстване: 40.00 лв.

Срок за подаване на документите: 26.08.2022


ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ

ИЗТЕГЛИ Заявление

Платежното нареждане се попълва по следния начин:


Име на получателя: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ при ТУ-СОФИЯ

IBAN: BG39UNCR70003125005688

BIC: UNCRBGSF

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Основание за плащане: “Кандидатстане в ТКС”

Задължено лице: Трите имена на кандидатстудента

ЕГН: ЕГН на кандидатстудента