+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Седмични разписи

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Енергетика/Промишлена топлоенергетика
София
КУРС 1КУРС 2КУРС 3
Енергетика/Промишлена топлоенергетика
Козлодуй
КУРС 1КУРС 2КУРС 3
Електроенергетика – производство и разпределение
София
КУРС 1КУРС 2КУРС 3
Електроенергетика – производство и разпределение
Козлодуй
КУРС 1КУРС 2КУРС 3
Приложна електронна и компютърна техника
Ботевград
КУРС 1КУРС 2КУРС 3
Технология на машиностроенето
Казанлък
КУРС 1КУРС 2КУРС 3