+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Академичен календар

КУРС 1 и 2
КУРС 3

Г  Р  А  Ф  И  К

на учебния процес за учебната 2023/2024 година

за образователно-квалификационна степен „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

в Технически колеж - София при Технически университет - София

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ1 и 2 курс


 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

БРОЙ СЕДМИЦИ

ПЕРИОД

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2022/2023 г.

2

15.09.2023 - 29.09.2023

Зимен семестър

15

30.09.2023 - 22.12.2023

06.01.2024 - 28.01.2024

Коледна ваканция

2

23.12.2023 - 05.01.2024

Зимна изпитна сесия

3

29.01.2024 - 18.02.2024

Летен семестър

15

19.02.2024 - 28.04.2024

07.05.2024 - 09.06.2024

Великденска ваканция

1

29.04.2024 - 06.05.2024

Лятна изпитна сесия

3

10.06.2024 - 30.06.2024

Годишна поправителна сесия
и държавен изпит

2

01.07.2024 – 14.07.2024

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2023/2024 г.
и държавен изпит

2

Две седмици преди започването на учебните занятия за уч. 2024/2025 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Първите три дни от изпитните сесии са подготвителни за съответната изпитна сесия и през тях не се планират изпити.

Г  Р  А  Ф  И  К

на учебния процес за учебната 2023/2024 година

за образователно-квалификационна степен „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

в Технически колеж - София при Технически университет - София

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕАбсолвенти


 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

БРОЙ СЕДМИЦИ

ПЕРИОД

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2022/2023 г.

2

15.09.2023 - 29.09.2023

Зимен семестър

15

30.09.2023 - 22.12.2023

06.01.2024 - 28.01.2024

Коледна ваканция

2

23.12.2023 - 05.01.2024

Зимна изпитна сесия

3

29.01.2024 - 18.02.2024

Летен семестър

12

19.02.2024 - 28.04.2024

07.05.2024 - 19.05.2024

Великденска ваканция

1

29.04.2024 - 06.05.2024

Лятна изпитна сесия

3

20.05.2024 - 09.06.2024

Годишна поправителна сесия

2

10.06.2024 – 23.06.2024

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2023/2024 г.
и държавен изпит

3

08.07.2024 – 28.07.2024