+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Академичен календар

КУРС 1 и 2
КУРС 3

Г  Р  А  Ф  И  К

на учебния процес за учебната 2022/2023 година

за образователно-квалификационна степен „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

в Технически колеж - София при Технически университет - София

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ1 и 2 курс


 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

БРОЙ СЕДМИЦИ

ПЕРИОД

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2021/2022 г.

2

19.09.2022 - 30.09.2022

Зимен семестър

15

01.10.2022 - 23.12.2022

07.01.2023 - 29.01.2023

Коледна ваканция

2

24.12.2022 - 06.01.2023

Зимна изпитна сесия

3

30.01.2023 - 19.02.2023

Летен семестър

15

20.02.2023 - 13.04.2023

21.04.2023 - 11.06.2023

Великденска ваканция

1

14.04.2023 - 22.04.2023

Лятна изпитна сесия

3

12.06.2023 - 02.07.2023

Годишна поправителна сесия
и държавен изпит

2

03.07.2023 – 16.07.2023

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2022/2023 г.

2

Две седмици преди започването на учебните занятия за уч. 2023/2024 г.

 

Г  Р  А  Ф  И  К

на учебния процес за учебната 2022/2023 година

за образователно-квалификационна степен „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

в Технически колеж - София при Технически университет - София

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕАбсолвенти


 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

БРОЙ СЕДМИЦИ

ПЕРИОД

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2021/2022 г.

2

19.09.2022 - 30.09.2022

Зимен семестър

15

01.10.2022 - 23.12.2022

07.01.2023 - 29.01.2023

Коледна ваканция

2

24.12.2022 - 06.01.2023

Зимна изпитна сесия

3

30.01.2023 - 19.02.2023

Летен семестър

12

20.02.2023 - 13.04.2023

21.04.2023 - 21.05.2023

Великденска ваканция

1

14.04.2023 - 22.04.2023

Лятна изпитна сесия

3

22.05.2023 - 11.06.2023

Годишна поправителна сесия

2

12.06.2023 – 25.06.2023

Държавни изпити

3

10.07.2023 – 30.07.2023