+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Академичен календар

КЕЕ курс 1 и 2
КЕЕ курс 3
ТКК курс 1 и 2
ТКК курс 3

Г  Р  А  Ф  И  К

на учебния процес за учебната 2021/2022 година

за образователно-квалификационна степен „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

в Колеж по енергетика и електроника при Технически университет - София

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


 

 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

БРОЙ СЕДМИЦИ

ПЕРИОД

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2020/2021 г.

2

16.09.2021 - 30.09.2021

Зимен семестър

15

02.10.2021 - 23.12.2021

08.01.2022 - 31.01.2022

Коледна ваканция

2

24.12.2021 - 07.01.2022

Зимна изпитна сесия

3

01.02.2022 -20.02.2022

Летен семестър

15

21.02.2022 - 21.04.2022

09.05.2022 - 28.06.2022

Великденска ваканция

2

22.04.2022 - 05.05.2022

Лятна изпитна сесия

2

29.06.2022 - 12.07.2022

Годишна поправителна сесия

1

13.07.2022 – 21.07.2022

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2021/2022 г.

2

Две седмици преди започването на учебните занятия за уч. 2022/2023 г.

Празнични дни:  01.11.2021 г., 08.12.2021 г., от 24.12 до 28.12.2021 г. (Коледни празници), 03.01.2022 г., 03.03.2022 г., от 22.04 до 25.04.2022 г. (Великденски празници), 06.05.2022 г., 24.05.2022 г.

 

КЕЕ изготвя допълнителен график за абсолвентите –6 семестър и държавни изпити - първа и втора сесия

Г  Р  А  Ф  И  К

на учебния процес за учебната 2021/2022 година

за образователно-квалификационна степен „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

в Колеж по енергетика и електроника при Технически университет – София

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - АБСОВЛЕНТИ


  

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

БРОЙ СЕДМИЦИ

ПЕРИОД

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2019/2020 г.

2

16.09.2021 - 30.09.2021

Зимен семестър

15

02.10.2021 - 23.12.2021

08.01.2022 - 31.01.2022

Коледна ваканция

2

24.12.2021 - 07.01.2022

Зимна изпитна сесия

3

01.02.2022 - 20.02.2022

Летен семестър

11

21.02.2022 - 21.04.2022

09.05.2022 - 31.05.2022

Великденска ваканция

2

22.04.2022 - 05.05.2022

Лятна изпитна сесия

2

01.06.2022 - 13.06.2022

Годишна поправителна сесия

1

14.06.2022 – 20.06.2022

Държавни изпити

2

05.07.2022 – 21.07.2022

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2021/2022 г.

2

Две седмици преди започването на учебните занятия за уч. 2022/2023 г.

Празнични дни:  01.11.2021 г., 08.12.2021 г., от 24.12 до 28.12.2021 г. (Коледни празници), 03.01.2022 г., 03.03.2022 г., от 22.04 до 25.04.2022 г. (Великденски празници), 06.05.2022 г., 24.05.2022 г.

Г  Р  А  Ф  И  К

на учебния процес за учебната 2021/2022 година

за образователно-квалификационна степен „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

в Технически колеж - Казанлък

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


 

 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

БРОЙ СЕДМИЦИ

ПЕРИОД

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2020/2021 г.

2

16.09.2021 - 30.09.2021

Зимен семестър

15

02.10.2021 - 23.12.2021

08.01.2022 - 31.01.2022

Коледна ваканция

2

24.12.2021 - 07.01.2022

Зимна изпитна сесия

3

01.02.2022 -20.02.2022

Летен семестър

15

21.02.2022 - 21.04.2022

09.05.2022 - 28.06.2022

Великденска ваканция

2

22.04.2022 - 05.05.2022

Лятна изпитна сесия

2

29.06.2022 - 12.07.2022

Годишна поправителна сесия

1

13.07.2022 – 21.07.2022

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2021/2022 г.

2

Две седмици преди започването на учебните занятия за уч. 2022/2023 г.

Празнични дни:  01.11.2021 г., 08.12.2021 г., от 24.12 до 28.12.2021 г. (Коледни празници), 03.01.2022 г., 03.03.2022 г., от 22.04 до 25.04.2022 г. (Великденски празници), 06.05.2022 г., 24.05.2022 г.

 

ТКК изготвя допълнителен график за абсолвентите –6 семестър и държавни изпити - първа и втора сесия

Г  Р  А  Ф  И  К

на учебния процес за учебната 2021/2022 година

за образователно-квалификационна степен „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

в Технически колеж - Казанлък

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - АБСОВЛЕНТИ


  

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

БРОЙ СЕДМИЦИ

ПЕРИОД

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2019/2020 г.

2

16.09.2021 - 30.09.2021

Зимен семестър

15

02.10.2021 - 23.12.2021

08.01.2022 - 31.01.2022

Коледна ваканция

2

24.12.2021 - 07.01.2022

Зимна изпитна сесия

3

01.02.2022 - 20.02.2022

Летен семестър

11

21.02.2022 - 21.04.2022

09.05.2022 - 31.05.2022

Великденска ваканция

2

22.04.2022 - 05.05.2022

Лятна изпитна сесия

2

01.06.2022 - 13.06.2022

Годишна поправителна сесия

1

14.06.2022 – 20.06.2022

Държавни изпити

2

05.07.2022 – 21.07.2022

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2021/2022 г.

2

Две седмици преди започването на учебните занятия за уч. 2022/2023 г.

Празнични дни:  01.11.2021 г., 08.12.2021 г., от 24.12 до 28.12.2021 г. (Коледни празници), 03.01.2022 г., 03.03.2022 г., от 22.04 до 25.04.2022 г. (Великденски празници), 06.05.2022 г., 24.05.2022 г.