+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Стипендии

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 СЕ ПРИЕМАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ДО 10.03.2024 г.

Заявления-декларации, които нямат необходимите документи за целия период, не се разглеждат от комисията по студентски стипендии.

Окончателното класиране ще бъде обявено на 25.04.2024 г. на адрес https://www.tu-college.com/

Заповед на Ректора на ТУ-СОФИЯ – стипендии 2023-2024 летен семестър

Заявление за кандидатстване

Декларация на основание чл.3, ал. 4 от ПМС 90/26.05.2000 г.


Класиране

КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2023/2024 г.
ВХ.№ФАК.№КУРСБАЗАСПЕЦ.ТОЧКАСУМАТОЧКАСУМАОБЩО
4001202104413Б-ДПЕКТТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
4002202204282Б-ДПЕКТТ.2130.00Т.3170.00300.00
4003202104522Б-ДПЕКТТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
4004202104473Б-ДПЕКТТ.2130.00Т.3170.00300.00
4005202104503Б-ДПЕКТТ.1 б130.00  130.00
4006202204172Б-ДПЕКТТ.2130.00  130.00
4007202204092Б-ДПЕКТТ.2130.00  130.00
4008202204252Б-ДПЕКТТ.1 б0.00  0.00
4009202304071Б-ДПЕКТТ.2130.00  130.00
4010202104573Б-ДПЕКТ 0.00Т.3170.00170.00
4011202104573Б-ДПЕКТТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
4012202104383Б-ДПЕКТТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
4013202104213Б-ДПЕКТТ.1 б130.00  130.00
4014202104163Б-ДПЕКТТ.1 б130.00  130.00
4015202204312Б-ДПЕКТТ.1 б130.00Т.3 130.00
4016202204322Б-ДПЕКТТ.1 б130.00  130.00
4017202204202Б-ДПЕКТТ.1 б130.00Т.3 130.00
4018202204262Б-ДПЕКТТ.1 б130.00  130.00
4019202104273Б-ДПЕКТТ.2130.00  130.00
4020202204042Б-ДПЕКТТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
4021202104323Б-ДПЕКТТ.2130.00  130.00
4022202104143Б-ДПЕКТТ.2130.00Т.3170.00300.00
4023202204142Б-ДПЕКТТ.2130.00  130.00
4024202104353Б-ДПЕКТТ.2130.00  130.00
4025202204393Б-ДПЕКТТ.1 б130.00  130.00
4026202104313Б-ДПЕКТТ.2130.00Т.3 130.00
4027201604203Б-ДПЕКТТ.2130.00  130.00
4028202104603Б-ДПЕКТТ.1 б130.00  130.00
4029202304343Б-ДПЕКТТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
7001202207332К-КТМТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
7002202207142К-КТМТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
7003202307071К-КТМТ.1 а170.00Т.3170.00340.00
7004202107233К-КТМТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
7005202107223К-КТМТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
7006202107083К-КТМТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
7007202107033К-КТМТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
7008202107133К-КТМТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
7009202207202К-КТМТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
7010202207212К-КТМТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
7011202207042К-КТМТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
7012202207312К-КТМТ.2130.00  130.00
7013202307061К-КТМТ.2130.00Т.3 130.00
7014202107043К-КТМТ.2130.00  130.00
7015202307101К-КТМТ.1 б0.00  0.00
7016202207252К-КТМТ.2130.00  130.00
7017202207052К-КТМТ.1 б130.00Т.3 130.00
7018202207152К-КТМТ.1 б130.00Т.3 130.00
7019202207132К-КТМТ.1 б130.00Т.3 130.00
7020202207272К-КТМТ.1 б130.00  130.00
7021202107143К-КТМТ.2130.00Т.3 130.00
7022202107183К-КТМТ.2130.00  130.00
7023202207372К-КТМТ.1 б130.00  130.00
7024202107213К-КТМТ.2130.00  130.00
7025202207292К-КТМТ.1 б130.00Т.3 130.00
7026202207072К-КТМТ.1 б130.00  130.00
7027202207012К-КТМТ.1 б130.00Т.3 130.00
7028202307211К-КТМТ.2130.00  130.00
7029202307062К-КТМТ.1 б130.00  130.00
7030202307251К-КТМТ.1 б130.00  130.00
7031202207402К-КТМТ.2130.00  130.00
7032202307201К-КТМТ.2130.00  130.00
7033202207242К-КТМТ.2130.00  130.00
7034202307261К-КТМТ.1 б130.00  130.00
7035202207022К-КТМТ.1 б130.00  130.00
7036202107293К-КТМТ.1 б130.00  130.00
7037202107283К-КТМТ.1 б130.00  130.00
3001202303121К-ЙЕЕПРТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
3002202303131К-ЙЕЕПРТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
6001202306761К-ЙПТЕТ.2130.00  130.00
6002202306961К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3170.00300.00
6003202106173К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
6004202306091К-ЙПТЕТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
6005202306961К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
6006202306171К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
6007202306631К-ЙПТЕТ.2130.00  130.00
6008202206662К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3170.00300.00
6009202206822К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
6010202106403К-ЙПТЕТ.2130.00  130.00
6011202306731К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3 130.00
6012202306101К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
6013202206962К-ЙПТЕ 0.00Т.3170.00170.00
6014202306361К-ЙПТЕТ.2130.00  130.00
6015202306431К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3170.00300.00
6016202206322К-ЙПТЕТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
6017202306291К-ЙПТЕТ.1 б130.00  130.00
6018202306491К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3170.00300.00
6019202306371К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3170.00300.00
6020202206192К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3170.00300.00
6021202106143К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
6022202206082К-ЙПТЕТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
6023202106863К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3 130.00
60242023061001К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3 130.00
6025202306981К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3170.00300.00
6026202306461К-ЙПТЕТ.1 б0.00Т.3170.00170.00
6027202206422К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
6028202106083К-ЙПТЕТ.2130.00  130.00
6029202206642К-ЙПТЕТ.1 б130.00  130.00
6030202206902К-ЙПТЕТ.1 б130.00  130.00
6031202306641К-ЙПТЕТ.1 б0.00Т.3170.00170.00
6032202206852К-ЙПТЕТ.1 б0.00Т.3170.00170.00
6033202306241К-ЙПТЕТ.1 б0.00Т.3170.00170.00
6034202206932К-ЙПТЕТ.2130.00  130.00
6035202306161К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3 130.00
6036202306061К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3170.00300.00
6037202306221К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3170.00300.00
6038202306231К-ЙПТЕТ.2130.00Т.3170.00300.00
6039202206492К-ЙПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
6040202306721К-ЙПТЕТ.1 б130.00  130.00
6041202306541К-ЙПТЕТ.1 б0.00Т.3170.00170.00
6042202306181К-ЙПТЕТ.2130.00  130.00
2001202302171С-ЯЕЕПРТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
2002202302031С-ЯЕЕПРТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
2003202102013С-ЯЕЕПРТ.1 а150.00Т.3170.00320.00
2004202302051С-ЯЕЕПРТ.1 а170.00Т.3170.00340.00
2005202102103С-ЯЕЕПРТ.2130.00Т.3170.00300.00
2006202102083С-ЯЕЕПРТ.2130.00Т.3 130.00
2007202102073С-ЯЕЕПРТ.1 б0.00Т.3170.00170.00
2008202102053С-ЯЕЕПРТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
2009202202162С-ЯЕЕПРТ.2130.00  130.00
2010202202112С-ЯЕЕПРТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
2011202202332С-ЯЕЕПРТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
2012202302011С-ЯЕЕПРТ.2130.00Т.3170.00300.00
2013202302071С-ЯЕЕПРТ.2130.00Т.3170.00300.00
2014202102143С-ЯЕЕПРТ.2130.00Т.3170.00300.00
2015202102163С-ЯЕЕПРТ.2130.00Т.3 130.00
2016202202042С-ЯЕЕПРТ.2130.00Т.3 130.00
2017202302201С-ЯЕЕПРТ.1 б130.00  130.00
5001202105043С-ЯПТЕТ.2130.00  130.00
5002202105023С-ЯПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
5003202105023С-ЯПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
5004202105183С-ЯПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00
5005202105233С-ЯПТЕТ.1 б130.00Т.3170.00300.00