+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Класиране


Електроенергетика – производство и разпределение


Приложна електронна и компютърна техника


Промишлена топлоенергетика
СОФИЯ


Промишлена топлоенергетика
КОЗЛОДУЙ


Технология на машиностроенето

Срок за записване: 04.09.2021 г.

Необходими документи: 

  1. Диплома за средно образование
  2. Копие от платежно нареждане за заплатена семестриална такса (с изключение на студентите от специалност ПТЕ)
  3. Студентска книжка