+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Класиране

Първо класиране: 04.09.2023 г.
Записване след първо класиране: 05.09.2023 г. - 11.09.2023 г.
Второ класиране: 12.09.2023 г.
Записване след второ класиране: 13.09.2023 г. - 18.09.2023 г.
Начало на учебната година: 07.10.2023 г.

Необходими документи за записване: 

  1. Диплома за средно образование (включително приложенията към нея)
  2. Копие от платежно нареждане за заплатена семестриална такса (с изключение на студентите от специалност Енергетика)
  3. Снимка в паспортен формат (2 бр.)