+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Класиране

Първо класиране: 02.09.2024 г.
Записване след първо класиране: до 09.09.2024 г.
Второ класиране: 11.09.2024 г.
Записване след второ класиране: до 18.09.2024 г.
Начало на учебната година: 05.10.2024 г.

Необходими документи за записване: 

  1. Диплома за средно образование (включително приложенията към нея)
  2. Копие от платежно нареждане за заплатена семестриална такса (с изключение на студентите от специалност Енергетика)
  3. Снимка в паспортен формат (2 бр.)