+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Заплащане на поправителни изпити

Съгласно Заповед 4173/14.12.2020 на Ректора на ТУ-София,

за явяването на поправителен изпит след три неуспешни явявания се заплаща такса в размер от 30 лв.